Kaczorowska Iwona, Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy. Wyrok NSA z 20.10.2022 r., III FSK 2236/21

Omówienia
Opublikowano: PP 2023/4/58-59
Autor:

Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy. Wyrok NSA z 20.10.2022 r., III FSK 2236/21

Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX