Nowicki Marek Antoni, Telfner przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 20 marca 2001 r., skarga nr 33501/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 729

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Telfner przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 20 marca 2001 r., skarga nr 33501/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 729

Naruszenie domniemania niewinności przez przeniesienie ciężaru udowodnienia winy na oskarżonego

Tezy orzeczenia

Żądanie od oskarżonego wyjaśnień, przy braku przekonujących dowodów z pierwszej ręki przeciwko niemu, oznacza przeniesienie przez sąd ciężaru dowodu z oskarżenia na obronę.

Negatywne wnioski z milczenia oskarżonego mogą być dopuszczalne w systemie, w którym sądy swobodnie oceniają dowody, ale tylko wtedy, gdy milczenie oskarżonego można odczytać jako brak argumentów na obronę.

Telfner przeciwko Austrii - orzeczenie z 20 marca 2001 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 33501/96

Stan faktyczny

Thomas Telfner 2 lutego 1996 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Silz za spowodowanie wypadku drogowego i uszkodzenia ciała. Ofiara potrafiła zidentyfikować rodzaj samochodu i jego numer rejestracyjny, ale nie rozpoznała kierowcy. Policjanci znaleźli samochód zarejestrowany na nazwisko matki Telfnera, zaparkowany przed jego domem. Telfnera nie było w domu. Ustalono, że to właśnie on głównie go...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX