TAX FREE: części do samochodów ciężarowych nie mogą stanowić bagażu osobistego podróżnego - OpenLEX

Malinowski Michał, TAX FREE: części do samochodów ciężarowych nie mogą stanowić bagażu osobistego podróżnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

TAX FREE: części do samochodów ciężarowych nie mogą stanowić bagażu osobistego podróżnego

Podatnik przy dokonywaniu transakcji nie tyle powinien prowadzić działalność śledczą względem kontrahentów, co racjonalnie ocenić wszystkie towarzyszące im okoliczności w kontekście niebezpieczeństwa nadużycia, w tym wykorzystania jego działalności do oszukańczych celów. Brak takiej oceny świadczyć musi o niedbalstwie w prowadzonej działalności, a świadomość takiego niebezpieczeństwa i podjęcie mimo wszystko ryzyka handlowania na zaoferowanych zasadach, musi skutkować odmową prawa do odliczenia i zwrotu podatku - stwierdził WSA w Rzeszowie w wyroku z 14 września 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX