Kaczorowska Iwona, Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego. Omówienie wyroku NSA z dnia 3 października 2018 r., II FSK 2775/16

Omówienia
Opublikowano: PP 2019/2/53-55
Autor:

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego. Omówienie wyroku NSA z dnia 3 października 2018 r., II FSK 2775/16

Ujawnienie danych z dokumentacji księgowej musi być niezbędne dla prowadzonego postępowania. W przeciwnym razie nałożenie kary na doradcę podatkowego jest bezzasadne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX