Partyk Tomasz, Tajemnica przedsiębiorstwa a przejrzystość przetargu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 listopada 2022 r., C-54/21 (Antea Polska)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Tajemnica przedsiębiorstwa a przejrzystość przetargu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 listopada 2022 r., C-54/21 (Antea Polska)

Podmiot, którego oferta dotycząca zamówienia publicznego została odrzucona, ma prawo do informacji o zwycięskiej ofercie w zakresie umożliwiającym skuteczne odwołanie. Tajemnica przedsiębiorstwa nie może być nadużywana jako podstawa odmowy udzielenia takich informacji - przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX