Partyk Aleksandra, Szpital ponosi odpowiedzialność za spóźnioną diagnozę nowotworu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Szpital ponosi odpowiedzialność za spóźnioną diagnozę nowotworu

Minimalizowanie przez placówki medyczne kosztów przeprowadzania badań diagnostycznych nie może uzasadniać pomijania koniecznych procedur medycznych – przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX