Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie... - OpenLEX

Raguszewska Magdalena, Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego usynovlenya. Omówienie do decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r., SKO 4318/14/20

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/7-13
Autor:

Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego usynovlenya. Omówienie do decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2020 r., SKO 4318/14/20

W prezentowanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28.02.2020 r. (SKO 4318/14/20) organ gminy odmówił przyznania świadczenia wychowawczego, uznając, że dziecko jest „tylko” pasierbicą wnioskodawcy. Organ pierwszej instancji argumentował, że dziewczynka została usynowiona przez stronę, zaś w złożonych tłumaczeniach dokumentów dotyczących usynowienia z języka ukraińskiego termin ten został przetłumaczony jako „adopcja” (w jednym dokumencie) i „opieka prawna” (w drugim). Zdaniem organu zgodnie z art. 94 § 3ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm., dalej k.r.o.) wykluczone jest przyjęcie na gruncie prawa polskiego wyroku sądu ukraińskiego, który ustanowił stronę opiekunem prawnym, gdyż polski porządek prawny nie przewiduje możliwości ustanowienia opiekuna prawnego w sytuacji, gdy jednemu z rodziców (żonie strony) nadal przysługuje władza rodzicielska. W konsekwencji przyjęto, że wnioskodawca nie jest ani ojcem, ani...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX