Partyk Aleksandra, Stypendium socjalne nie tylko dla studiujących krócej niż przez 6 lat

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Stypendium socjalne nie tylko dla studiujących krócej niż przez 6 lat

Komisje Stypendialne błędnie uznały, że student nie może uzyskać stypendium socjalnego, gdyż studiuje ponad 6 lat. W swoich rozważaniach organy pominęły dokładną analizę, czy student w okresie tym pobierał świadczenia. Ta kwestia jest kluczowa dla oceny zasadności jego wniosku. Brak przepisu, który wyłącza prawo do świadczeń ze względu na posiadanie statusu studenta przez okres dłuższy niż sześć lat – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX