Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest kluczowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest kluczowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest kluczowe w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

W postępowaniu administracyjnym uwzględniono wniosek inwestora o ustalenie warunków zabudowy. Z decyzją nie zgodziła się właścicielka sąsiedniej nieruchomości. Nie miała racji twierdząc, że decyzje naruszają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, skoro dokument ten nie jest aktem prawnym- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX