Sondej Marek Zbigniew, Student miewa rację w sporze z rektorem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Student miewa rację w sporze z rektorem

Rektor musi dobrze uzasadnić decyzję o skreśleniu z listy studentów wobec niezaliczenia sesji, w szczególności, gdy dotyczy to studenta studiów niestacjonarnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Organizacja studiów i dostępność kadry mogą mieć bowiem wpływać na ograniczoną możliwość terminowego zdawania egzaminów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX