Warecka Katarzyna, Strasburg: zarzut molestowania dzieci przez polityka to ważna informacja publiczna. Olafsson przeciwko Islandii - wyrok ETPC z dnia 16 marca 2017 r., skarga nr 58493/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: zarzut molestowania dzieci przez polityka to ważna informacja publiczna. Olafsson przeciwko Islandii - wyrok ETPC z dnia 16 marca 2017 r., skarga nr 58493/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 16 marca 2017 r. uznał, iż wyrok karny dla dziennikarza, który opublikował artykuł na temat zarzutów molestowania dzieci przez kandydata na urząd publiczny, stanowił naruszenie prawa do dziennikarskiej wolności wyrażania opinii.

Skargę do Trybunału wniósł islandzki dziennikarz i redaktor internetowego portalu informacyjnego. W 2010-2011 skarżący opublikował serię artykułów dotyczących kandydata w wyborach do islandzkiego zgromadzenia parlamentarnego: dorosłe siostry kandydata twierdziły, że jako dzieci były przez niego molestowane seksualnie. Sprawa skończyła się w sądzie karnym, który skazał skarżącego na karę grzywny za zniesławienie zainteresowanego. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż w ten sposób naruszono jego prawo do dziennikarskiej wolności wypowiedzi, chronione w art. 10 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącym i potwierdził naruszenie art. 10Konwencji przypominając swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access