Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:

Strasburg: systematyczna cenzura korespondencji osadzonej z obrońcą narusza prawa podstawowe. Eylem Kaya przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 13 grudnia 2016 r., skarga nr 26623/07

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 grudnia 2016 r. uznał, iż systematyczne monitorowanie korespondencji prowadzonej przez osadzoną z jej adwokatem stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Turcji, była funkcjonariusza publiczna, która została aresztowana, a następnie skazana w związku z postawionymi jej zarzutami korupcyjnymi. Jej listy wysyłane z zakładu karnego do adwokata, także pełnomocnictwo do występowania przed Trybunałem w Strasburgu były bez wyjątku cenzurowane przez krajowe organy władzy. Przed Trybunałem skarżąca zarzuciła, iż ten stan rzeczy stanowił naruszenie jej prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego oraz korespondencji chronionego w art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącą i potwierdził naruszenie art. 8Konwencji wskazując, iż bezsprzecznie cenzurowanie listów skarżącej do jej obrońcy stanowiło ingerencję w jej prawo do poszanowania życia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?