Warecka Katarzyna, Strasburg: skazanie za ludobójstwo nieuzasadnione. Vasiliauskas przeciwko Litwie - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 20 października 2015 r., skarga nr 35343/05

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Strasburg: skazanie za ludobójstwo nieuzasadnione. Vasiliauskas przeciwko Litwie - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 20 października 2015 r., skarga nr 35343/05

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w wyroku z 20 października 2015 r. uznała, iż skazanie byłego funkcjonariusza radzieckiej służby bezpieczeństwa za ludobójstwo, którego miał się dopuścić w 1953 r., było ukaraniem bez podstawy prawnej.

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Litwy, od 1952 r. członek sowieckiej służby bezpieczeństwa w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, od 1975 r. na emeryturze. W 2004 r. skarżący został skazany za czyny, których dopuścił się w 1953 r. jako funkcjonariusz służby bezpieczeństwa - skarżący zabił dwóch partyzantów. Litewski sąd uznał tę zbrodnię za ludobójstwo i skazał skarżącego na sześć lat pozbawienia wolności. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż jego skazanie naruszyło art. 7 Konwencji o prawach człowieka, to jest zakaz karania bez podstawy prawnej: przepis litewskiego kodeksu karnego, na podstawie którego skarżący został skazany i który wszedł w życie w 2003 r., definiuje zbrodnię ludobójstwa szerzej niż Konwencja ONZw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX