Warecka Katarzyna, Strasburg: skarga na naruszenie prawa Unii Europejskiej to ważny środek odwoławczy w świetle Konwencji. Laurus Invest Hungary KFT i inni przeciwko Węgrom - decyzja ETPC z dnia 8 września 2015 r., skarga nr 23265/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Strasburg: skarga na naruszenie prawa Unii Europejskiej to ważny środek odwoławczy w świetle Konwencji. Laurus Invest Hungary KFT i inni przeciwko Węgrom - decyzja ETPC z dnia 8 września 2015 r., skarga nr 23265/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 1 października 2015 r. uznał niedopuszczalność skargi ze względu na brak wyczerpania krajowych środków odwoławczych z tego powodu, iż nie zakończyło się jeszcze postępowanie przed sądem krajowym w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Skargi do Trybunału wniosło 26 węgierskich spółek, które są operatorami automatów do gier hazardowych. Po zmianach w prawie węgierskim skarżące firmy straciły zezwolenia na prowadzenie swej działalności. Przed Trybunałem Praw Człowieka skarżące zarzuciły naruszenie prawa do poszanowania własności, chronionego w art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał nie uznał argumentów strony skarżącej i uznał skargę za niedopuszczalną ze względu na brak wyczerpania wszystkich środków odwoławczych dostępnych w prawie krajowym. W październiku 2012 r. na Węgrzech zmieniło się prawo regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie gier hazardowych, wskutek czego skarżące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX