Warecka Katarzyna, Strasburg: sankcja karna za kwestionowanie ludobójstwa Ormian w 1915 r. niezasadna. Perinçek przeciwko Szwajcarii - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 października 2015 r., skarga nr 27510/08

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Strasburg: sankcja karna za kwestionowanie ludobójstwa Ormian w 1915 r. niezasadna. Perinçek przeciwko Szwajcarii - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 15 października 2015 r., skarga nr 27510/08

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 15 października 2015 r. potwierdził, iż wyrok karny wymierzony przez szwajcarski sąd tureckiemu politykowi za kwestionowanie ludobójstwa Ormian w 1915 r. stanowił naruszenie prawa do wolności wypowiedzi.

Skargę do Trybunału wniósł turecki doktor prawa i sekretarz Tureckiej Partii Robotniczej, który w czasie pobytu w Szwajcarii kilkukrotnie wygłosił publicznie opinię, że masowe deportacje i prześladowania ludności ormiańskiej przez Imperium Ottomańskie w 1915 r. nie były ludobójstwem. Skarżący twierdził, że zarzut ludobójstwa to "międzynarodowe kłamstwo", za które byli odpowiedzialni "imperialiści z zachodu i z carskiej Rosji", a "problem armeński nawet nie istniał". Za te wypowiedzi skarżący został skazany przez sąd szwajcarski na karę grzywny. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, że wyrok ten stanowił naruszenie jego prawa do wolności wypowiedzi, chronionego w art. 10 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX