Warecka Katarzyna, Strasburg: psychiatra nie ma prawa ingerować w przekonania religijne pacjenta. Mockutė przeciwko Litwie - wyrok ETPC z dnia 27 lutego 2018 r., skarga nr 66490/09

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: psychiatra nie ma prawa ingerować w przekonania religijne pacjenta. Mockutė przeciwko Litwie - wyrok ETPC z dnia 27 lutego 2018 r., skarga nr 66490/09

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 27 lutego 2018 r. uznał, iż wywieranie nacisku przez lekarzy na pacjentkę szpitala psychiatrycznego w zakresie praktykowanej przez nią religii oraz ujawnienie bez jej zgody informacji na jej temat osobom trzecim i mediom stanowiło naruszenie wolności wyznania oraz prawa do prywatności.

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Litwy, leczona psychiatrycznie z powodu depresji i stanów psychotycznych. W 2002 r. u skarżącej zdiagnozowano zespół stresu pourazowego. W lutym 2003 r. skarżąca rozpoczęła praktykę medytacyjną w miejscowym oddziale ruchu religijnego Osho. Dwa miesiące później skarżąca została przymusowo hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym ze względu na załamanie nerwowe i zdiagnozowany ostry stan psychotyczny. Skarżąca przebywała w szpitalu 52 dni. W tym czasie w ogólnokrajowej telewizji nadano program dokumentalny, w którym znalazły się wypowiedzi matki skarżącej, jej siostry i lekarza prowadzącego. Program dotyczył ruchu Osho i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX