Warecka Katarzyna, Strasburg: przymusowe leczenie zamknięte po odbyciu kary z naruszeniem prawa do wolności osadzonego. Kadusic przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 9 stycznia 2018 r., skarga nr 43977/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: przymusowe leczenie zamknięte po odbyciu kary z naruszeniem prawa do wolności osadzonego. Kadusic przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 9 stycznia 2018 r., skarga nr 43977/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 stycznia 2018 r. uznał, że zastosowanie względem osadzonego środka terapeutycznego, wskutek którego skarżący pozostał pozbawiony wolności już po odbyciu kary pozbawienia wolności, stanowiło naruszenie prawa do wolności osobistej.

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Szwajcarii, który w 2005 r. został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. Z badań przeprowadzonych w czasie pobytu w zakładzie karnym oraz z opinii lekarzy psychiatrów sporządzonych w 2008 r. i 2010 r. wynikało, iż skarżący cierpiał na zaburzenia paranoidalne i narcystyczne, nie miał zdolności do empatii oraz odmawiał zmiany postawy względem popełnionych przez siebie czynów, co dawało negatywną prognozę kryminologiczną i wskazywało na wysokie prawdopodobieństwo powrotu skarżącego do przestępstwa po opuszczeniu murów więzienia. W 2012 r., na podstawie sporządzonych opinii psychiatrycznych, sąd szwajcarski zastosował względem skarżącego środek izolacyjny w postaci leczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX