Strasburg: prawa ojca naruszone. Malec przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2016 r., skarga nr 28623/12 - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Strasburg: prawa ojca naruszone. Malec przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2016 r., skarga nr 28623/12

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:

Strasburg: prawa ojca naruszone. Malec przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2016 r., skarga nr 28623/12

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 czerwca 2016 r. uznał, iż Polska naruszyła prawo do poszanowania życia rodzinnego ojca, który nie mógł wyegzekwować swoich praw do kontaktu z dzieckiem po rozwodzie.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Bibic, którego małżeństwo rozpadło się w 2008 r., kiedy jego córka miała 4 lata. Od 2010 r. kontakty skarżącego z córką stały się bardzo nieregularne, a w okresie 2011-2012 praktycznie ustały ze względu na narastający konflikt pomiędzy rodzicami. Licząc od grudnia 2010 r., skarżący złożył ponad 50 wniosków o egzekucję postanowień sądowych regulujących jego kontakty z córką. W efekcie więź skarżącego z córką uległa osłabieniu i pogorszeniu. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, że władze polskie niewystarczająco chroniły jego prawa ojca w kontaktach z córką, z naruszeniem jego prawa do poszanowania życia rodzinnego z art. 8 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał zgodził się ze skarżącym i potwierdził naruszenie art. 8 Konwencji.

Trybunał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX