Warecka Katarzyna, Strasburg: pozbawienie wolności nie wyklucza wiarygodności więźnia jako świadka. Kartvelishvili przeciwko Gruzji - wyrok ETPC z dnia 7 czerwca 2018 r., skarga nr 17716/08

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: pozbawienie wolności nie wyklucza wiarygodności więźnia jako świadka. Kartvelishvili przeciwko Gruzji - wyrok ETPC z dnia 7 czerwca 2018 r., skarga nr 17716/08

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 czerwca 2018 r. uznał, iż nieprzesłuchanie przez sąd krajowy w charakterze świadków - ze względu na ich rzekomy brak wiarygodności - osób osadzonych w jednej celi z oskarżonym, któremu zarzucono posiadanie noża i naruszenie regulaminu więziennego, sprowadzało się do naruszenia zasad rzetelnego procesu i prawa do obrony.

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Gruzji, który odbywał karę dziewięciu lat pozbawienia wolności za zabójstwo, kiedy znaleziono w jego celi scyzoryk. Skarżący został oskarżony o posiadanie niedozwolonego przedmiotu w postaci noża, to jest o złamanie przepisów regulaminu więziennego, i skazany na karę dodatkowych trzech lat pozbawienia wolności. Wyrok skazujący został wydany w oparciu o zeznania złożone przez funkcjonariuszy służby więziennej, którzy przeprowadzili przeszukanie celi skarżącego i znaleźli nóż, oraz na dowodach w postaci pisemnego protokołu sporządzonego z przeszukania i zapisu wideo przeszukania. Przed...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX