Warecka Katarzyna, Strasburg: Polska przegrała w Trybunale w sprawie głuchoniemego ojca. Kacper Nowakowski przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2017 r., skarga nr 32407/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: Polska przegrała w Trybunale w sprawie głuchoniemego ojca. Kacper Nowakowski przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2017 r., skarga nr 32407/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 stycznia 2017 r. uznał, iż władze polskie niewystarczająco chroniły prawa głuchoniemego ojca do kontaktów z synem po rozwodzie rodziców.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Białegostoku. Jego małżeństwo rozpadło się w 2007 r., a jego syn pozostał przy matce. W 2011 r. skarżący - dotąd widujący syna zaledwie przez 2 godziny w tygodniu w domu matki - zwrócił się do sądu o zwiększenie przysługującego mu czasu z dzieckiem oraz o umożliwienie mu spędzania czasu bez kontroli byłej żony (która miała się wrogo do niego odnosić). Sądy odrzuciły wniosek ojca, głównie ze względu na brak ustnej możliwości komunikacji z dzieckiem (skarżący używał tylko języka migowego, podczas gdy jego syn - także z niedosłuchem - komunikował się ustnie i potrzebował matki do tłumaczenia znaków języka migowego). Sądy uznały także, iż brak obecności matki podczas spotkań zachwiałby poczuciem bezpieczeństwa dziecka. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż taki stan...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX