Warecka Katarzyna, Strasburg: Polska nie naruszyła praw ojca do kontaktu z dzieckiem. Wdowiak przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 7 lutego 2016 r., skarga nr 28768/12

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: Polska nie naruszyła praw ojca do kontaktu z dzieckiem. Wdowiak przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 7 lutego 2016 r., skarga nr 28768/12

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 lutego 2017 r. uznał, iż Polska nie naruszyła prawa ojca do poszanowania jego życia rodzinnego i prawidłowo chroniła jego prawo do kontaktu z dzieckiem po rozpadzie związku rodziców.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Tryszczyna, który dochodził przed polskimi sądami ochrony swego prawa do kontaktu z dzieckiem po rozpadzie swego związku z matką dziecka. Dziecko urodziło się w 2002 r., a w 2007 r. matka z dzieckiem przeprowadzili się na rok do Niemiec. Ich powrót do Polski nastąpił wkrótce po tym, jak skarżący zwrócił się do sądu o nakazanie powrotu dziecka na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Przez następne lata przed sądami polskimi toczyły się kolejne postępowania w sprawie kontaktów skarżącego z synem, przy czym rodzice dziecka pozostawali w ewidentnym i zaostrzającym się konflikcie. Sądy polskie zmieniały ustalenia kontaktowe i podejmowały próby mediacji - bezskutecznie....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX