Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: po błędzie medycznym państwo ma obowiązek przeprowadzić szybkie i skuteczne postępowanie. Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii - wyrok Wielkiej Izby Trybunału z dnia 19 grudnia 2017 r., skarga nr 56080/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 19 grudnia 2017 r. uznał, iż brak należytego postępowania po zgonie pacjenta wskutek powikłań pooperacyjnych stanowił naruszenie prawa do życia z art. 2 Konwencji w jego aspekcie proceduralnym.

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Portugalii, której mąż zmarł wskutek komplikacji po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego. Skarżąca twierdziła, że przyczyną zgonu był błąd medyczny popełniony przez personel medyczny zajmujący się jej mężem. Przed Trybunałem skarżąca zarzuciła, iż zgon jej męża miał miejsce z naruszeniem art. 2 Konwencji o prawach człowieka, w którym chronione jest prawo do życia.

Trybunał przychylił się jedynie częściowo do zarzutu skarżącej i stwierdził, że naruszenie prawa do życia miało miejsce wyłącznie w proceduralnym aspekcie art. 2 Konwencji, to jest wskutek nieprzeprowadzenia szybkiego i skutecznego postępowania krajowego w przedmiocie okoliczności śmierci pacjenta.

Trybunał na wstępie wskazał, że leczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?