Warecka Katarzyna, Strasburg: ograniczenia wjazdu i pobytu nosicieli HIV dyskryminujące. Novruk i inni przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 15 marca 2016 r., połączone skargi nr 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:

Strasburg: ograniczenia wjazdu i pobytu nosicieli HIV dyskryminujące. Novruk i inni przeciwko Rosji - wyrok ETPC z dnia 15 marca 2016 r., połączone skargi nr 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 15 marca 2016 r. uznał, iż legislacja ograniczająca wjazd i pobyt w kraju cudzoziemców-nosicieli wirusa HIV ma charakter dyskryminujący i narusza prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego.

Skargę do Trybunału wniesiono przeciwko Rosji - skarżący, którzy nie są obywatelami rosyjskimi, mieszkali w tym kraju ze względów rodzinnych. Wszyscy skarżący są rodzicami małoletnich dzieci, które są obywatelami rosyjskimi ze względu na urodzenie w tym państwie. Składając wnioski o przedłużenie zezwolenia na pobyt, skarżący musieli poddać się badaniu na obecność wirusa HIV, których wyniki okazały się pozytywne. Na tej podstawie skarżącym odmówiono zezwolenia na pobyt w Rosji i nakazano ich deportację. Przed Trybunałem skarżący zarzucili, iż w ten sposób naruszono ich prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego (art. 8 Konwencji o prawach człowieka), z naruszeniem zakazu dyskryminacji (art. 14 Konwencji).

Trybunał zgodził się ze skarżącymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX