Warecka Katarzyna, Strasburg: obowiązkowa edukacja seksualna nie narusza praw rodziców i dzieci. A.R. i L.R. przeciwko Szwajcarii - decyzja ETPC z dnia 19 grudnia 2017 r., skarga nr 22338/15

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: obowiązkowa edukacja seksualna nie narusza praw rodziców i dzieci. A.R. i L.R. przeciwko Szwajcarii - decyzja ETPC z dnia 19 grudnia 2017 r., skarga nr 22338/15

Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 18 stycznia 2018 r. uznał, że odmowa zwolnienia 7-letniego dziecka z zajęć dotyczących edukacji seksualnej nie naruszyła prawa do poszanowania życia rodzinnego i prawa do wolności sumienia rodziców i dziecka.

Skargę do Trybunału wniosła obywatelka Szwajcarii. W 2011 r. wówczas 7-letnia córka skarżącej uczęszczała do szkoły podstawowej w Bazylei. Skarżąca zwróciła się do dyrekcji szkoły o zwolnienie jej dziecka z zajęć edukacji seksualnej, jako zajęć naruszających prawo do poszanowania życia rodzinnego zainteresowanych oraz ich przekonania wyznaniowe. Szkoła, a później sądy szwajcarskie, nie przychyliły się do żądania skarżącej. Przed Trybunałem skarżąca zarzuciła, iż taki stan rzeczy naruszył jej prawa z art. 8 i art. 9 Konwencji o prawach człowieka, to jest prawo do poszanowania życia rodzinnego oraz jej przekonania religijne.

Trybunał nie zgodził się ze skarżącą, nie stwierdził żadnych naruszeń Konwencji, a samą skargę uznał za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX