Warecka Katarzyna, Strasburg: niedostosowanie budynku uczelni do potrzeb niepełnosprawnych to dyskryminacja i naruszenie prawa do nauki. Enver Şahin przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2018 r., skarga nr 23065/12

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: niedostosowanie budynku uczelni do potrzeb niepełnosprawnych to dyskryminacja i naruszenie prawa do nauki. Enver Şahin przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2018 r., skarga nr 23065/12

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 30 stycznia 2018 r. uznał, iż niemożność samodzielnego poruszania się po budynku uczelni przez osobę sparaliżowaną ze względu na brak technicznych udogodnień dla niepełnosprawnych stanowiła dyskryminację oraz naruszenie prawa do nauki.

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Turcji. W 2005 r., kiedy skarżący był studentem pierwszego roku mechaniki na miejscowym uniwersytecie, uległ on poważnemu wypadkowi, który pozostawił jego lewe ramię w stanie paraliżu. Skarżący nie mógł powrócić do przerwanej nauki przed pełnym odzyskaniem sprawności w ręce, ponieważ w budynku uczelni brak było jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Skarżący nie był w stanie poruszać się po uczelni. W 2007 r. skarżący zwrócił się do rektora uczelni o odpowiednie dostosowanie pomieszczeń uczelni - bezskutecznie. Rektor stwierdził, że nie ma możliwości wprowadzenia udogodnień dla niepełnosprawnych w najbliższej przyszłości z powodów finansowych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX