Strasburg: masowa inwigilacja komunikacji narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i wolność wypowiedzi. Big Brother... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Strasburg: masowa inwigilacja komunikacji narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i wolność wypowiedzi. Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu - wyrok ETPC z dnia 13 września 2018 r. w połączonych sprawach nr 58170/13, 62322/14 i 24960/15

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: masowa inwigilacja komunikacji narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i wolność wypowiedzi. Big Brother Watch i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu - wyrok ETPC z dnia 13 września 2018 r. w połączonych sprawach nr 58170/13, 62322/14 i 24960/15

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 września 2018 r. zbadał brytyjskie regulacje w przedmiocie operacyjnej kontroli komunikacji i stwierdził ich niezgodność z podstawowymi prawami człowieka do poszanowania życia prywatnego i wolności wyrażania opinii z art. 8 i art. 10 Konwencji.

Obywatelski sprzeciw przeciwko masowej inwigilacji

Skargi do Trybunału przeciwko regulacjom inwigilacyjnym obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie wniosło w sumie szesnaście podmiotów: osób fizycznych, dziennikarzy lub organizacji aktywnych w sferze ochrony praw obywatelskich. Skargi zostały złożone po tym, jak Edward Snowden, były współpracownik amerykańskiej agencji bezpieczeństwa, ujawnił istnienie programów i narzędzi inwigilujących obywateli na szeroką skalę, wykorzystywanych przez służby wywiadowcze USA i Wielkiej Brytanii. Skarżący byli przekonani, że charakter prowadzonej przez nich działalności sprawia, że najprawdopodobniej prowadzona przez nich komunikacja elektroniczna była niejawnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX