Strasburg: koszty sądowe nie mogą przekraczać wysokości przyznanego odszkodowania. Sępczyński przeciwko Polsce - wyrok ETPC z... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Strasburg: koszty sądowe nie mogą przekraczać wysokości przyznanego odszkodowania. Sępczyński przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 26 kwietnia 2018 r., skarga nr 78352/14

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: koszty sądowe nie mogą przekraczać wysokości przyznanego odszkodowania. Sępczyński przeciwko Polsce - wyrok ETPC z dnia 26 kwietnia 2018 r., skarga nr 78352/14

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 kwietnia 2018 r. uznał, iż władze polskie naruszyły prawa chorego aresztowanego ze względu na niezapewnienie mu rehabilitacji w areszcie i zasądzenie od niego kosztów sądowych przekraczających wysokość zadośćuczynienia za pogorszenie stanu zdrowia.

Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Łomży. W 2010 r. skarżący miał wypadek na motocyklu, połączony z poważnym urazem kolana. Skarżący przeszedł artroskopię i serię zabiegów rehabilitacyjnych. Następnie, pomiędzy marcem a lipcem 2011 r., skarżący przebywał w areszcie śledczym w Białymstoku. Mimo zaleceń ortopedy i neurologa, w areszcie nie zapewniono mu odpowiedniej rehabilitacji, otrzymywał jedynie leki przeciwzapalne. W marcu 2012 r. skarżący wniósł do sądu powództwo odszkodowawcze w związku z pogorszeniem się stanu jego zdrowia podczas pobytu w areszcie. Skarżący żądał 200 tys. zł, sąd pierwszej instancji przyznał mu 23 tys. zadośćuczynienia i zasądził od niego kwotę ponad 14 tys. zł...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX