Strasburg: komercyjne pobieranie tkanek ze zwłok bez wiedzy i zgody najbliższych zmarłego sprzeczne z Konwencją. Elberte... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Strasburg: komercyjne pobieranie tkanek ze zwłok bez wiedzy i zgody najbliższych zmarłego sprzeczne z Konwencją. Elberte przeciwko Łotwie - wyrok ETPC z dnia 13 stycznia 2015 r., skarga nr 61243/08

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

Strasburg: komercyjne pobieranie tkanek ze zwłok bez wiedzy i zgody najbliższych zmarłego sprzeczne z Konwencją. Elberte przeciwko Łotwie - wyrok ETPC z dnia 13 stycznia 2015 r., skarga nr 61243/08

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 stycznia 2014 r. uznał, iż pobranie tkanek i organów z ciała osoby zmarłej bez zgody i wiedzy członków najbliższej rodziny zmarłego stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz nieludzkie i poniżające traktowanie.

Skarga została wniesiona do Trybunału przez obywatelkę Łotwy, której mąż zginął w wypadku samochodowym. Dwa lata po pogrzebie skarżąca dowiedziała się, iż po przeprowadzeniu sekcji zwłok tkanki i organy z ciała jej zmarłego męża zostały pobrane bez jej zgody i wysłane do firmy farmaceutycznej w Niemczech do produkcji bio-implantów. Sprawa została ujawniona w toku śledztwa prowadzonego przez łotewską policję w sprawie nielegalnego pobierania tkanek przez biegłych z centrum medycyny sądowej: w latach 1999-2002 potraktowano w ten sposób setki zwłok w zamian za sprzęt dla łotewskich instytucji medycznych. Śledztwo ostatecznie umorzono: obowiązujące wówczas prawo łotewskie przewidywało zasadę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX