Warecka Katarzyna, Strasburg: kara grzywny dla policjanta za stosowanie tortur rażąco zaniżona. Sidiropoulos i Papakostas przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 25 stycznia 2018 r., skarga nr 33349/10

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Strasburg: kara grzywny dla policjanta za stosowanie tortur rażąco zaniżona. Sidiropoulos i Papakostas przeciwko Grecji - wyrok ETPC z dnia 25 stycznia 2018 r., skarga nr 33349/10

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 25 stycznia 2018 r. uznał, iż wymierzenie kary grzywny policjantowi, który został skazany za stosowanie tortur w stosunku do osób zatrzymanych, jako nazbyt łagodne stanowiło naruszenie zakazu stosowania tortur w wymiarze proceduralnym.

Skargę do Trybunału wniosło dwóch obywateli Grecji, którzy w sierpniu 2002 r. zostali zatrzymani, niezależnie od siebie, za wykroczenia drogowe. Skarżący zostali przewiezieni do tego samego komisariatu, gdzie przesłuchiwał ich ten sam funkcjonariusz policji. W czasie przesłuchania funkcjonariusz zastosował kilkukrotnie wobec skarżących urządzenie do rażenia prądem, powodując u nich poważne obrażenia (potwierdzone przez lekarza). Postępowanie dyscyplinarne, wszczęte w tej sprawie, zostało umorzone, a funkcjonariusz musiał zapłacić jedynie karę za nieuprawnione używanie urządzenia w trakcie służby. Postępowanie karne zakończyło się skazaniem funkcjonariusza na karę pięciu lat pozbawienia wolności, zamienioną na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX