Warecka Katarzyna, Strasburg: cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie tajnych informacji zgodne z Konwencją, ale tylko z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd. Regner przeciwko Czechom - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 19 września 2017 r., skarga nr 35289/11

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie tajnych informacji zgodne z Konwencją, ale tylko z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd. Regner przeciwko Czechom - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 19 września 2017 r., skarga nr 35289/11

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby z 19 września 2017 r. uznał, że wydanie decyzji administracyjnej w sprawie uchylenia poświadczenia bezpieczeństwa urzędnikowi publicznemu w oparciu o informacje niejawne nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu zainteresowanego.

Skargę do Trybunału wniósł czeski urzędnik, który piastował wysokie stanowisko zastępcy wiceministra obrony. We wrześniu 2006 r. czeski urząd bezpieczeństwa publicznego wydał decyzję cofającą skarżącemu poświadczenie bezpieczeństwa z tego powodu, że skarżący miał stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Decyzja została oparta na utajnionych informacjach, do których skarżący nie miał dostępu ani wtedy, ani w postępowaniu sądowym, w którym zaskarżył wydaną decyzję. Wskutek cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa skarżący stracił stanowisko. Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż brak dostępu do tajnych informacji, które stanowiły uzasadnienie odebrania mu poświadczenia bezpieczeństwa,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX