Warecka Katarzyna, Strasburg: 12 tys. spraw prosto do wykonania przez Komitet Ministrów. Burmych i inni przeciwko Ukrainie - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 12 października 2017 r., skarga nr 46852/13

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Strasburg: 12 tys. spraw prosto do wykonania przez Komitet Ministrów. Burmych i inni przeciwko Ukrainie - wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 12 października 2017 r., skarga nr 46852/13

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 12 października 2017 r. skreślił z listy skarg ponad 12 tys. spraw, analogicznych do sprawy rozpatrzonej już wcześniej wyrokiem pilotażowym, i przekazał je bezpośrednio Komitetowi Ministrów do egzekucji.

Przełomowy wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości z 12 października zapadł na kanwie sprawy o bliźniaczym stanie prawnym do wielu tysięcy spraw przeciwko Ukrainie. Chodzi tutaj o brak wykonania przez państwo prawomocnych wyroków sadów ukraińskich ze względu na brak odpowiednich środków budżetowych. Skarżący w każdym przypadku uzyskali na swą korzyść prawomocne rozstrzygnięcia sądów ukraińskich, które przez wiele lat pozostają niewykonane, a pozwane państwo zasłania się brakiem środków na ten cel.

Jak podaje Trybunał, pierwsza skarga tego rodzaju wpłynęła do ETPC już w 1999 r., i od tego momentu do Strasburga trafiło około 29 tys. analogicznych skarg, z czego indywidualnie Trybunał rozstrzygnął ponad 14 tys. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX