Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Omówienie wyroku TS z dnia 17 października 2019 r., C-653/18 (Unitel) - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Omówienie wyroku TS z dnia 17 października 2019 r., C-653/18 (Unitel)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Stawka 0% VAT w eksporcie towarów a nieustalony nabywca. Omówienie wyroku TS z dnia 17 października 2019 r., C-653/18 (Unitel)

Podatnikom eksportującym towary poza Unię Europejską przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% również w sytuacji, gdy dane nabywcy wskazanego na wystawionej fakturze nie odzwierciedlają rzeczywistego nabywcy - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 17 października 2019 r. Prawo to, zdaniem TSUE, przysługuje w sytuacji, gdy uchybienie to nie wpływa na materialny aspekt transakcji oraz nie ma na celu dokonania oszustwa podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX