Omówienia
Opublikowano: EPS 2019/10/46-54
Autor:

Status usług over-the-top w prawie telekomunikacyjnym - wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5.06.2019 r., C-142/18, Skype Communications Sàrl przeciwko Institut belge des services postaux et des télécommunications

W internecie dynamicznie rozwija się sektor usług komunikacyjnych, które mogą służyć podobnym celom co tradycyjne usługi łączności elektronicznej, takie jak rozmowy głosowe czy krótkie wiadomości tekstowe, ale również dostarczają wiele bardziej zaawansowanych rozwiązań. Co charakterystyczne, dostawcy usług tego rodzaju, zwanych usługami over-the-top (OTT), zapewniają usługobiorcom jedynie oprogramowanie i jego funkcjonalności, zaś faktyczne przekazywanie sygnałów w sieci, dzięki któremu komunikacja w aplikacji jest możliwa, odbywa się co do zasady dzięki innym podmiotom i ich infrastrukturze. Jako że tradycyjni dostawcy usług łączności elektronicznej działają w ścisłym otoczeniu regulacyjnym, w praktyce pojawiło się wiele pytań dotyczących możliwości i celowości objęcia działalności dostawców usług over-the-top podobnymi regulacjami. W wyroku z 5.06.2019 r., C-142/18, Skype Communications Sàrl przeciwko Institut belge des services postaux et des télécommunications , Trybunał Sprawiedliwości wskazał, kiedy usługi OTT należy uznać za usługi łączności elektronicznej, a ich dostawcy podlegają obowiązkom określonym w prawie telekomunikacyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację