Ojczyk Jolanta, Stan spoczynku sędziów sprzeczny z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 listopada 2019 r., C-192/18 (Komisja p. Polsce)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Stan spoczynku sędziów sprzeczny z prawem UE. Omówienie wyroku TS z dnia 5 listopada 2019 r., C-192/18 (Komisja p. Polsce)

Przepisy z lipca 2017 roku dotyczące przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów są niezgodne z prawem UE. Tak orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie zgodził się z Polską, że zróżnicowanie wieku kobiet i mężczyzn stanowią środek pozytywnej dyskryminacji. Ponadto uznał, że Minister Sprawiedliwości dostał narzędzie do odsuwania sędziów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX