Knade-Plaskacz Agnieszka, Środowisko naturalne - ogólne i systemowe uchybienie zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy - gospodarka odpadami - wprowadzenie i wyrok TS z 26.04.2005 r. w sprawie C-494/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

Omówienia
Opublikowano: EPS 2015/1/51-56
Autor:

Środowisko naturalne - ogólne i systemowe uchybienie zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy - gospodarka odpadami - wprowadzenie i wyrok TS z 26.04.2005 r. w sprawie C-494/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

W przedstawionym wyroku TS dokonał wykładni wielu postanowień dyrektywy Rady 75/442/EWG z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów , a także poruszył problem, który nie ogranicza się wyłącznie do dziedziny środowiska naturalnego, a mianowicie po raz pierwszy w ramach postępowania określonego w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) przyjął, że w przypadku występowania licznych uchybień dotyczących stosowania dyrektyw państwo członkowskie UE dopuszcza się ogólnego i systemowego uchybienia zobowiązań z nich wynikających.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX