Sprawami bezdomnego zajmie się organ właściwy ze względu na miejsce jego meldunku - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Sprawami bezdomnego zajmie się organ właściwy ze względu na miejsce jego meldunku

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Sprawami bezdomnego zajmie się organ właściwy ze względu na miejsce jego meldunku

Bezdomny mężczyzna złożył wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej. Między dwoma organami powstał spór kompetencyjny co do tego, który z nich powinien rozpoznać wniosek. W orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że zamiar stałego pobytu nie jest decydujący przy ustalaniu miejsca zamieszkania osoby bezdomnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX