Partyk Aleksandra, Sprawa o wypłatę świadczeń z ZUS do umorzenia, bo brak następców prawnych ubezpieczonej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Sprawa o wypłatę świadczeń z ZUS do umorzenia, bo brak następców prawnych ubezpieczonej

Ubezpieczona wygrała w sądzie okręgowym sprawę przeciwko ZUS o odsetki od niewypłaconych świadczeń. Po złożeniu apelacji przez ZUS, ubezpieczona zmarła. Z ustaleń wynikało, że nie posiadała ona spadkobierców, którzy spełnialiby kwalifikacje do wstąpienia do tego postępowania. Postępowanie apelacyjne należało umorzyć - orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access