Partyk Aleksandra, Sprawa o stalking źle rozpoznana, bo wadliwie orzeczono o zakazie kontaktów z ofiarą

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Sprawa o stalking źle rozpoznana, bo wadliwie orzeczono o zakazie kontaktów z ofiarą

Zakaz kontaktowania się oskarżonego z pokrzywdzonym i zakaz zbliżania do niego orzeka się w wymiarze od roku do 15 lat. Sąd natomiast uwzględnił wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego, choć z propozycji oskarżyciela nie wynikało na jaki okres czasu środki karne miały być orzeczone - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX