Sposób płatności za wycieczkę ma znaczenie dla skutków podatkowych - OpenLEX

Malinowski Michał, Sposób płatności za wycieczkę ma znaczenie dla skutków podatkowych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Sposób płatności za wycieczkę ma znaczenie dla skutków podatkowych

Gdy organizator wycieczki wystawi faktury imienne dla każdego uczestnika wycieczki oddzielnie, a szkoła jako pracodawca dofinansuje pracownikom koszt wycieczki, to świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika de facto będzie miało charakter pieniężny. W takiej sytuacji nie można mówić o przychodzie uzyskanym przez pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX