Partyk Aleksandra, Sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego w oparciu o sfałszowany dokument nie oznacza, że notariusz nie dochował należytej staranności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego w oparciu o sfałszowany dokument nie oznacza, że notariusz nie dochował należytej staranności

Nie można wymagać od notariusza dysponowania specjalistyczną wiedzą co do fałszerstw dokumentów i podrabiania podpisów - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX