Malinowski Michał, Spółka nie zapłaci za komandytariusza podatku większego niż 1000 zł

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Spółka nie zapłaci za komandytariusza podatku większego niż 1000 zł

W przypadku uiszczenia podatku lub zaliczki na podatek przez spółkę komandytową w imieniu jej komandytariusza w kwocie przekraczającej 1000 zł nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego komandytariusza. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28.02.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX