Społeczny inspektor pracy pod szczególną ochroną - OpenLEX

Zasada Jarosław, Społeczny inspektor pracy pod szczególną ochroną

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Społeczny inspektor pracy pod szczególną ochroną

Społecznego inspektora pracy nie można zwolnić dyscyplinarnie bez zgodny organizacji związkowej. Nawet przy dużym przewinieniu takiego pracownika sądy powinny mieć na względzie jego prawo do ochrony ˗ stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2014 r., III PK 110/13, LEX nr 1483428.

Rozstrzygnięcie to wydano w sprawie przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Powód był przez 27 lat zatrudniony u pozwanego jako kierowca. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym było konsekwencją posądzenia o kradzież paliwa, tj. działanie na szkodę zakładu pracy. Dyspozytor ruchu miał rzekomo zobaczyć, jak powód za pomocą ręcznej pompki wypompowywał olej napędowy ze zbiornika autobusu. O zdarzeniu tym został powiadomiony kierownik zakładu, a następnie zakładowy związek zawodowy NSZZ Solidarność

Sąd Rejonowy przywrócił powoda do pracy na dotychczasowych warunkach, przede wszystkim ze względu na brak dowodów potwierdzających wersję...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX