Borkowski Grzegorz, Spadek po najbliższych - od kiedy ulga podatkowa?

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2008/4/140-148
Autor:

Spadek po najbliższych - od kiedy ulga podatkowa?

Z pewnością hitem podatkowym w poprzedniej V Kadencji Sejmu RP była zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jej celem - jak to wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji było zwolnienie od tego podatku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe i to nie tylko w drodze spadku, ale i darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Jednocześnie rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych o obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa nowelizacyjna weszła w życie 1.01.2007 r. Jednak w przepisach przejściowych ustawodawca zastawił na interpretantów ustawy prawdziwą pułapkę - art. 4 ust. 4 u.p.s.d. w nowym brzmieniu ma zastosowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 12.05.2006 r. Ten przepis stał się źródłem kontrowersji. Organy podatkowe konsekwentnie przyjmowały, że wsteczne (to jest przed 1.01.2007 r.) działanie przepisu obejmuje tylko te ulgi i zwolnienia, które obowiązywały w okresie do 31.12.2006 r. Nie obejmuje, zatem ulgi dla najbliższych, która nie dotyczy nabycia sprzed tej daty. Przy rozpatrywaniu skarg na decyzje odmawiające zastosowania tej ulgi część składów orzekających stanęła na odmiennym stanowisku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX