SN: Sąd odwoławczy nie może bez powodu uchylić orzeczenia sądu pierwszej instancji - OpenLEX

Partyk Aleksandra, SN: Sąd odwoławczy nie może bez powodu uchylić orzeczenia sądu pierwszej instancji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

SN: Sąd odwoławczy nie może bez powodu uchylić orzeczenia sądu pierwszej instancji

Na etapie postępowania odwoławczego uczestnik składał oświadczenia, które rzutowały na ustalenia co do składu i wartości majątku w sprawie o jego podział. Okoliczność ta nie oznacza jednak, że sąd okręgowy mógł uchylić postanowienie sądu rejonowego i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Byłoby to dopuszczalne, gdyby sąd rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy, ale stan ten nie miał miejsca - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX