Bujalski Rafał, SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN)

Sąd Najwyższy, jako sąd odsyłający, powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości. Ocena ta ma rozstrzygnąć, czy Izba może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku, czy też powinien to zrobić inny sąd, który zagwarantuje wymóg niezależności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX