Skutki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de... - OpenLEX

Grotkiewicz Magdalena, Skutki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Skutki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK projektu programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis

Niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej stanowi istotne naruszenie przedmiotowej ustawy i stanowi podstawę do orzeczenia o nieważności podjętej uchwały, wynika z uchwały z dnia 3 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (14/38/2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX