Skuteczna ochrona kobiet przed przemocą domową. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 lipca 2019 r., 41261/17 (Volodina) - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Skuteczna ochrona kobiet przed przemocą domową. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 lipca 2019 r., 41261/17 (Volodina)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Skuteczna ochrona kobiet przed przemocą domową. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 lipca 2019 r., 41261/17 (Volodina)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 lipca 2019 r. stwierdził, że na państwie-stronie Konwencji praw człowieka spoczywa obowiązek przyjęcia systemowych i skutecznych rozwiązań chroniących kobiety przed przemocą domową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX