Partyk Aleksandra, Skreślenie z listy studentów należy wnikliwie uzasadnić

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Skreślenie z listy studentów należy wnikliwie uzasadnić

Dziekan w decyzji skreślił studentkę z listy studentów. Rektor uczelni utrzymał tę decyzję w mocy. Żadna z wydanych decyzji nie zawierała jednak szczegółowego uzasadnienia. Tego rodzaju mankamenty decyzji uzasadniały ich uchylenie- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX