Partyk Aleksandra, Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej ma znaczenie przy ocenie wydawanych decyzji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej ma znaczenie przy ocenie wydawanych decyzji

Z Regulaminu świadczeń dla studentów wynika, że Odwoławcza Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w składzie 6-osobowym. Tymczasem organ wydał decyzję w sprawie studentki w składzie 5-osobowym. Doszło zatem do rażącego naruszenia prawa, co skutkowało stwierdzeniem nieważności wydanej decyzji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX