Skargi prokuratora są ograniczone terminami  - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skargi prokuratora są ograniczone terminami

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Skargi prokuratora są ograniczone terminami 

Prokurator nie był stroną postępowania o udzielenie zezwolenia na złożenie publicznego liceum. Prokurator mógł złożyć skargę najpóźniej przed upływem 6 miesięcy od momentu doręczenia stronie postępowania decyzji kuratora oświaty. Jego skarga okazała się jednak spóźniona, więc została odrzucona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX